Tran chien cho va meo

Trận chiến giữa chó và mèo

Em mèo chọn một góc khuất để nghỉ ngơi, không muốn đụng chạm đến ai cả. Nhưng em chó lại đến quấy rầy. Hãy xem em chó đã ăn bao nhiêu cái tát vào mặt vì đã dám phá vỡ sự nghỉ ngơi của em mèo :))

Leave a Reply