1591723772_0006

Những con mèo lăn đùng ra ngủ

Bạn có bao giờ bị mất ngủ chưa? Bạn quay bên này quay bên kia ở trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Nếu vậy thì chắc bạn sẽ cảm thấy “ghen tị” mấy em mèo này. Chúng có thể lăn đùng ra “ngủ say như chết” bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ ở tư thế nào.

Leave a Reply