How can they walk that way

Làm sao họ đi như thế này được???!!!

Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn không hiểu làm sao họ có thể chuyển như vậy được???!!! Họ di chuyển bằng chân của mình mà trông giống như họ đi trên giày trượt patin hoặc giống như họ đứng trên một miếng ván và miếng ván được kéo đi với tốc độ của người đi bộ chầm chậm.

Điệu nhảy này gọi là “Bạch dương” – lấy theo tên của loài cây rất phổ biến ở Nga.

Leave a Reply