1596827771_0012

Cuộc sống đâỳ sự lừa dối

Ngay từ lọt lòng mẹ các em bé có thể đã phải bắt đầu đối mặt với sự lừa dối. Khi lớn lên chúng ta nghĩ mình đã đủ khôn để tránh sự lừa dối. Nhưng không phải lúc nào cũng tránh được. Bạn có thể tự kiểm tra bằng các hình ảnh dưới đây 🙂

Mẹ đây, mẹ đây. Bú đi con!

Mẹ có ngủ đâu!

Leave a Reply